προσωπικά δεδομένα

Πρόστιμο 210.000 ευρώ στην Τράπεζα Πειραιώς για παράνομη επεξεργασία προσωπικών δεδομένων και παραβίαση του δικαιώματος πρόσβασης

Συνολικό πρόστιμο 210.000 ευρώ επέβαλε η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα στην Τράπεζα Πειραιώς, για παράνομη επεξεργασία προσωπικών δεδομένων και παραβίαση του δικαιώματος πρόσβασης (ΑΠΔΠΧ […]