τιμολόγια ρεύματος

Μπλε, κίτρινο, πορτοκαλί ή πράσινο τιμολόγιο ρεύματος; ΑΥΤΟ μας συμφέρει [βίντεο]

Μπλε, κίτρινο, πορτοκαλί ή πράσινο; Αυτός ο προβληματισμός υπάρχει στην μεγάλη πλειοψηφία των καταναλωτών ηλεκτρικής ενέργειας. Ποιο τιμολόγιο θα πρέπει να διαλέξουμε από τη νέα […]

Μπλε, κίτρινο, πορτοκαλί ή πράσινο τιμολόγιο ρεύματος; ΑΥΤΟ μας συμφέρει [βίντεο]

Μπλε, κίτρινο, πορτοκαλί ή πράσινο; Αυτός ο προβληματισμός υπάρχει στην μεγάλη πλειοψηφία των καταναλωτών ηλεκτρικής ενέργειας. Ποιο τιμολόγιο θα πρέπει να διαλέξουμε από τη νέα […]