Πως μι το'πες;

Πάτερ ημών ο εν τοις ουρανοίς γεννηθήτω το θέλημά σου και μη εισενέγκης υμάς εις την εργασία μας με -3 γιατί κρυώνω και ζε σέλω. Αμήν

@fouiter

Παρακαλούμε απενεργοποιήστε το AdBlock για να μπορείτε να δείτε σωστά όλο το περιεχόμενο μας.

[ x κλείσιμο ]