Ιντερνέτια, τηλέφωνα, εφημερίδες & συναφή συμπράγκαλα