Πως μι το'πες;

Λέω στη λογίστρια να μου κάνει αίτηση για μέρισμα, φιλοξενείς κάποιον στο σπίτι με ρωτάει, έναν φίλο μου από Αθήνα, ήρθε για τρεις μέρες και θα φύγει αύριο της λέω, γάμα το μέρισμα μου λέει, θα σου κάνω αίτηση στη Mensa

@Dimm1000

Παρακαλούμε απενεργοποιήστε το AdBlock για να μπορείτε να δείτε σωστά όλο το περιεχόμενο μας.

[ x κλείσιμο ]