Πως μι το'πες;

-Λαρισαίος; -Ναι -Αγγλικά; -Πουλύ καλά -Τι σημαίνει μάουθ; -Στόμα -Λιπς; -Όχι ιδώ ίμι

@GioDrGak

Παρακαλούμε απενεργοποιήστε το AdBlock για να μπορείτε να δείτε σωστά όλο το περιεχόμενο μας.

[ x κλείσιμο ]