Χίλιοι καλοί χρωστάμε

Βγαίνουν στα κανάλια ιδιοκτήτες airbnb και κλαίγονται. Όταν κλαιγοταν όλη η χώρα που ανεβάσατε τα ενοίκια στο θεό και δεν είχε ο κόσμος πού να μείνει, είχατε υφάκι και μιλούσατε για αυτορρύθμιση της αγοράς. Αυτορρύθμιση αγοράς είναι και η καταστροφή σας τώρα. Δεν καταλαβαίνω γιατί τρελαίνεστε

@eleftheria_meto

Παρακαλούμε απενεργοποιήστε το AdBlock για να μπορείτε να δείτε σωστά όλο το περιεχόμενο μας.

[ x κλείσιμο ]