Πως μι το'πες;

Υπομονή παιδιά. Σε ένα το πολύ δύο, τέσσερα, εννέα, δεκαεφτά, εικοσιέξι, πενηνταδύο, ογδονταεπτά χρόνια θα έχουν φτιάξει τα πράγματα

Πως μι το’πες;

Παρακαλούμε απενεργοποιήστε το AdBlock για να μπορείτε να δείτε σωστά όλο το περιεχόμενο μας.

[ x κλείσιμο ]